عشق من و تو

 

مرا نه سر نه سامان آفريدند ...بابا طاهر

مرا نه سر نه سامان آفريدند
پريشانم پريشان آفريدند
پريشان خاطران رفتند در خاک
مرا از خاک ايشان آفريدند

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٢/٢ - حمیدرضا