عشق من و تو

 

فلک در قصد آزارم چرائى ...باباطاهر

فلک در قصد آزارم چرائى
گلم گر نيستى خارم چرائى
ته که بارى ز دوشم بر ندارى
ميان بار سربارم چرايى

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٢/٢ - حمیدرضا