عشق من و تو

 

فلک نه همسرى دارد نه هم کف ...بابا طاهر

فلک نه همسرى دارد نه هم کف
بخون ريزى دلش اصلا نگفت اف
هميشه شيوه ى کارش همينه
چراغ دودمانيرا کند پف

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٢/٢ - حمیدرضا