عشق من و تو

 

غم عالم نصيب جان ما بى ...بابا طاهر

غم عالم نصيب جان ما بى
بدور ما فراغت کيميا بى
رسد آخر بدرمان درد هرکس
دل ما بى که دردش بيدوا بى

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٢/٢ - حمیدرضا