عشق من و تو

 

عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست ...ابوسعيد ابوالخير

عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست
تا کرد مرا تهى و پر کرد ز دوست

اجزاى وجودم همگى دوست گرفت
ناميست ز من بر من و باقى همه اوست

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٢/٢ - حمیدرضا