عشق من و تو

 

ايزد که جهان به قبضه ى قدرت اوست ...ابوسعيد ابوالخير

ايزد که جهان به قبضه ى قدرت اوست
دادست ترا دو چيز کان هر دو نکوست

هم سيرت آنکه دوست دارى کس را
هم صورت آنکه کس ترا دارد دوست

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٢/٢ - حمیدرضا