عشق من و تو

 

القاب امام محمد باقر عليه السلام

برای امام باقر (ع) این القاب یاد شده است:

1 ـ باقر.

این لقب مشهورترین القاب آن حضرت بشمار می‏آید و بیشتر منابع بدان تصریح کرده‏اند. 

در بیان فلسفه تعیین این لقب برای وی، آمده است:

ـ شکافنده معضلات علم و گشاینده پیچیدگیهای دانش بود. 

ـ به دلیل گستردگی معارف و اطلاعاتی که در اختیار داشت، باقر نامیده شد. 

ـ بدان جهت که در نتیجه سجده‏های بسیار، پیشانیش فراخ گشته بود. 

ـ احکام را از متن قوانین کلی، استنباط و استخراج می‏کرد. 

2 ـ شاکر

3 ـ هادی

4 ـ امین ـ شبیه، به جهت شباهت آن حضرت به رسول خدا (ص)

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٢/۱ - حمیدرضا