عشق من و تو

 

حسین پناهی

ساده دل

 دل ساده
 برگرد و در ازای یک حبه کشک سیاه شور
 گنجشک ها را
از دور و بر شلتوک ها کیش کن
 که قند شهر
دروغی بیش نبوده است

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۸/٢٥ - حمیدرضا