عشق من و تو

 

نه خشم نه زيبايی...صالح وحدت

عشقت نه خشم بود نه زیبایی
عشقت ستاره بود که می تابید
در خواب عاشقان
 باری نجیب من
 مهر تو گر نبود
 سوزنده ی شبم
دیگر چه خلوتی
 ستاره ی جانم بود
 وقتی که خانه ات
 زندان دیگیریست
وقتی سیاهکاران
 راه تو را به روشنی جمع بسته اند
 تنها تویی
که زنده بودن را
 تعبیر می کنی

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/٢۱ - حمیدرضا