عشق من و تو

 

قبل از اعدام... خسرو گلسرخی

خون ما
می شکفد بر برف
اسفندی
خون ما
می شکفد بر
لاله
خون ما
پیرهن کارگران
خون ما
پیرهن دهقانان
خون ما
پیرهن سربازان
خون ما
پیرهن
خک
ماست
نم نم باران
با خون ما
شهر آزادی را
 می سازد
نم نم باران
با خون ما
شهر فرهادها را
سازد
خون ما
پیرهن کارگران
 خون ما
پیرهن دهقانان
خون ما
پیرهن
 سربازان

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/٢٠ - حمیدرضا