عشق من و تو

 

تا کی غم آن خورم که دارم یا نه...خيام

تا کی غم آن خورم که دارم یا نه

وين عمر به خوشدلی گذارم یا نه

پر کن قدح باده  که معلومم نیست

کاين دم که فرو برم برآرم  یا  نه

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱٦ - حمیدرضا