عشق من و تو

 

صدایشان زیباتر است...ساناز کريمی

صدایشان زیباتر است
لبها
 سرایندگان دروغ
 که در تنهایی یک آسمان
 رویاهای ابرگونه
 می سازند
دستها لمس شان گرم است
خوابهایمان را
سوزانده اند
چشمانت را بسته نگاه دار
 چهره ها رویاهایت را
 خواهد درید

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱٦ - حمیدرضا