عشق من و تو

 

آتش بس...ساناز کريمی

من پیش از شلیک تهدیدی
 باورم را بر زمین نهادم
 و استواری ام را در پشت سرم
من بی هیچ مقاومتی
غرامت لاشخورهای گرسنه را پرداختم
 و باورم را بر سفره ی آنان نشاندیم
و جنگ پایان یافت

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱٦ - حمیدرضا