عشق من و تو

 

شفاخانه...ساناز کريمی

ای مؤمنان آیات خیانت
 مخفیگاه نمور مرا
به واژگان نشان دهید
 ای منجیان رخوت
که در هیأت واژگان در آمدید
در یورش خود مغلوبم سازید
چرا که در اسارتگاهتان شفا خواهیم یافت

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱٦ - حمیدرضا