عشق من و تو

 

گر بر فلکم دست بدی چون يزدان ...خيام

گر  بر  فلکم  دست  بدی  چون  يزدان

برداشتمی  من  اين   فلک  را  ز  ميان

از   نو    فلک    دگر   چنان   ساختمی

کازاده     بکام    دل    رسيدی    آسان

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱٤ - حمیدرضا