عشق من و تو

 

گاویست بر آسمان قرین پروين...خيام

گاویست   بر   آسمان    قرین    پروين

گاويست  دگر  نهفته   در   زير   زمين

گر   بينايی     چشم     حقيقت     بگشا

زير  و  زبر  دو  گاو  مشتی   خر  بين

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱٤ - حمیدرضا