عشق من و تو

 

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من...خيام

اسرار ازل را نه  تو دانی و  نه  من

وین حرف معما نه تو خوانی ونه من

هست از پس پرده  گفتگوی  من و تو

چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱٤ - حمیدرضا