عشق من و تو

 

ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم...خيام

ای   صاحب  فتوا  ز  تو  پر کارتریم

با  این همه مستی  ز تو  هُشیار  تریم

تو خون کسان خوری و ما خون رزان

انصاف  بـده    کـدام   خونخوار تریم؟

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱٤ - حمیدرضا