عشق من و تو

 

من بی می ناب زيستن نـتـوانم...خيام

من بی می ناب زيستن نـتـوانم

بی باده  کشید  بار تن  نـتـوانم

من بنده آن دمم که ســاقی گـوید

يک جام دگر بگیر و من نتوانم

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱٤ - حمیدرضا