عشق من و تو

 

ایـام زمـانه از کسی دارد ننگ...خيام

ایـام  زمـانه  از  کسی  دارد  ننگ

کــو  در غـم  ایـام  نـشیند  دلتـنگ

می خور تو در آبگینه با ناله چنگ

ز آن پيش که  آبگینه  آید بر سنگ

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱٤ - حمیدرضا