عشق من و تو

 

خیام اگر ز باده مستی خوش باش...حکيم عمر خيام

خیام اگر ز  باده  مستی   خوش  باش

با لاله رخی اگر نشستی   خوش  باش

چون عاقبت  کار  جهان  نیستی  است

انگار که نیستی چو هستی خوش باش

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱۳ - حمیدرضا