عشق من و تو

 

جامی است که عقل آفرین می زندش...خيام

جامی  است  که  عقل  آفرین می زندش

صد  بوسه  ز مهر  بر جبين  می زندش

اين   کوزه گر  دهر  چنین  جام   لطيف

می سازد   و   باز  بر  زمین  می زندش

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱۳ - حمیدرضا