عشق من و تو

 

ياران موافق همه از دست شدند...خیام

ياران  موافق  همه   از  دست   شدند

در پای  اجل  يکان  یکان پست شدند

بودیم  به  یک شراب  در مجلس عمر

یک  دور ز  ما  پیشترَک مست  شدند

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱۳ - حمیدرضا