عشق من و تو

 

آنان که اسیر عقل و تمییز شدند...خیام

آنان   که  اسیر  عقل  و  تمییز  شدند

در حسرت هست و نیست ناچیز شدند

رو  باخبرا  تو  آب   انــگور  گـُـزین

کان  بـی خـبران  بغوره  میویز  شدند

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱۳ - حمیدرضا