عشق من و تو

 

امشب می جام یـک منی خواهم کرد...خیام

امشب می  جام یـک منی خواهم  کرد

خود را به دو جام می غنی خواهم کرد

اول سه طلاق عقل و دین خواهم  کرد

پس دختر رز را به زنـی خواهم   کرد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱۳ - حمیدرضا