عشق من و تو

 

عمرت تــا کـی بـه خودپرستی گــذرد...خیام

عمرت  تــا   کـی  بـه   خودپرستی    گــذرد

یا    در   پـی    نـیستی   و   هستی   گــذرد

می خور که چنین عمر که غم در پی  اوست

آن  بـه  کـه  بخواب  یا   به   مستی    گذرد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱۳ - حمیدرضا