عشق من و تو

 

فردا علم نفاق طی خواهم کرد...خیام

فردا علم  نفاق  طی  خواهم  کرد

با موی سپید قصد می خواهم کرد

پيمانه  عمر  من   به  هفتاد  رسید

اين دم نکنم نشاط کی خواهم  کرد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱۳ - حمیدرضا