عشق من و تو

 

چون عمر بسر رسد چه بغداد و چه بلخ...خیام

چون عمر بسر رسد چه بغداد و چه بلخ

پیمانه چو پر شود چه شيرين و چه تلخ

خوش باش که بعد از من و تو ماه  بسی

از سـلخ  بـغره  آیــد   از  غـره   بـسلخ

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱۳ - حمیدرضا