عشق من و تو

 

ای کاش که جای آرمیدن بودی...خیام

ای   کاش   که   جای   آرمیدن    بودی

يا   اين   ره   دور   را   رسيدن   بودی

کاش از  پی  صد هزار سال  از دل خاک

چون   سبزه   اميد    بر   دمیدن   بودی

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱۳ - حمیدرضا