عشق من و تو

 

پيری دیده به خانه خماری ...خیام

پيری     دیده      به     خانه     خماری

گفتم     نکنی     ز    رفتگان    اخباری

گفتا    می خور   که   همچو  ما  بسیاری

رفتند    و   کسی     باز    نیامد    باری

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱۳ - حمیدرضا