عشق من و تو

 

باز آمدنت نيست چو رفتی ، رفتی...خیام

ای    آن    که   نتیجه   چهار  و   هفتی

وز   هفت   و   چهار  دايم    اندر   تفتی

می خور  که   هزار   باره  بيش ات گفتم

باز   آمدنت   نيست   چو  رفتی ،   رفتی

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱۳ - حمیدرضا