عشق من و تو

 

نوشين لب...رهی معيری

گلبرگ به نرمی چو بر و دوش تو نیست
 مهتاب به جلوه چون بنا گوش تو نیست
پیمانه به تاثیر لب نوش تو نیست
 آتشکده را گرمی آغوش تو نیست

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱٢ - حمیدرضا