عشق من و تو

 

مردم چشم...رهی معيری

بی روی تو گشت لاله گون مردم چشم
بنشست ز دوریت به خون مردم چشم
افتادی اگر ز چشم مردم چون اشک
 در چشم منی عزیز چون مردم چشم

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱٢ - حمیدرضا