عشق من و تو

 

سوختگان...رهی معيری

هر لاله آتشین دل سوخته ای است
 هر شعله برق جان افروخته ای است
 نرگس که ز بار غم سرافکنده به زیر
بیننده چشم از جهان دوخته ای است

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱٢ - حمیدرضا