عشق من و تو

 

بی خبری...رهی معيری

مستان خرابات ز خود بی خبرند
جمعند و ز بوی گل پراکنده ترند
 ای زاهد خودپرست باما منشین
مستان دگرند و خودپرستان دگرند

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱٢ - حمیدرضا