عشق من و تو

 

بايد خريدارم شوی...رهی معيری

باید خریدارم شوی تا من خریدارت شو م
وزجان و دل یارم شوی تا عاشق زارت شوم
 من نیستم چون دیگران بازیچه بازیگران
اول به دام آرم ترا و آنگه گرفتارت شوم

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱٢ - حمیدرضا