عشق من و تو

 

ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی...فخرالدین عراقی

ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی

                                                  چی کنم  که هست اینها گل باغ آشنایی

همه شب نهاده ام سر چو سگان  بر آستانت

                                                 که رقیب در نیاید به بهانه گدایی

مژه ها و چشم یارم به نظر چنان نماید

                                                که میان سنبلستان چرد آهوی ختایی

در گلستان چشمم ز چه رو همیشه باز است

                                               به امید آن  که شاید  تو به چشم من در آیی

سر برگ گل ندارم زچه رو روم به گلشن

                                              که شنیده ام ز گلها همه بوی بی وفایی

به کدام مذهب است این به کدام ملت است این

                                                    که کشند عاشقی را که تو عاشقم چرایی

به طواف کعبه رفتم به حرم رهم  ندادند

                                                که برون در چه کردی که درون خانه آیی

به قمار خانه رفتم همه پاکباز دیدم

                                              چو به صومعه رسیدم همه زاهد ریایی

 در دیر می زدم من که ندا ز در  در آمد

                                              که درآ درآ عراقی که تو خاص از آن مایی

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱۱ - حمیدرضا