عشق من و تو

 

اندر تن من جای نماند ای بت بیش...عین القضاه همدانی

اندر تن من جای نماند ای بت بیش

                                           الا همه عشق تو گرفت از پس و پیش

گر قصد  کنم که بر گشایم رگ خویش

                                          ترسم که به عشقت اندر آید سر نیش

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱۱ - حمیدرضا