عشق من و تو

 

روزی دو که اندر این جهانم زنده...عین القضاه همدانی

روزی دو که اندر این جهانم زنده

شرمم بادا اگر به جانم زنده

آن لحظه شوم زنده که پیشت میرم

وان دم میرم که بی تو مانم زنده

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱۱ - حمیدرضا