عشق من و تو

 

نا دیده هر آن کسی که نام تو شنید...عین القضاه همدانی

نا دیده هر آن کسی که نام تو شنید

                                            دل نامزد تو کرد و مهر تو گزید

چون حسن و لطافت جمال تو بدید

                                           جان بر سر دل نهاد و پیش تو کشید

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱۱ - حمیدرضا