عشق من و تو

 

در عشق کسی قدم نهد کش جان نیست...عین القضاه همدانی

در عشق کسی قدم نهد کش جان نیست

                                               با جان بودن به عشق در سامان نیست

درمانده عشق را از آن درمان نیست

                                              کانگشت به هر چه بر نهی عشق آن نیست

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱۱ - حمیدرضا