عشق من و تو

 

کارم اندر عشق مشکل می شود...عین القضاه همدانی

کارم اندر عشق مشکل می شود

                                         خان ومانم در سر دل می شود

هر زمان گویم که بگریزم ز عشق

                                         عشق پیش از من به منزل می شود

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱۱ - حمیدرضا