عشق من و تو

 

ابراهیم بن حصین ازدی

از شهدای کربلا و اصحاب دلاور امام حسین‏«ع‏»بود،از جمله کسانی که‏سید الشهدا«ع‏»در لحظات تنهایی،نام برخی از یاران را می‏برده و صدا می‏زده است:«و یاابراهیم بن الحصین...». رجز او در میدان نبرد چنین بود:

اضرب منکم مفصلا و ساقا لیهرق الیوم دمی اهراقا و یرزق الموت ابو اسحاقا اعنی بنی الفاجرة الفساقا

وی بعد از ظهر عاشورا در کنار امام حسین‏«ع‏»به شهادت رسید.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱٠ - حمیدرضا