عشق من و تو

 

اسلم ترکی

یکی از شهدای کربلا،وی غلام سید الشهدا«ع‏»و ترک زبان بود،تیر انداز و کماندار بودو کاتب امام حسین‏«ع‏»به شمار می‏رفت.قاری قرآن و آشنا به عربی بود.برخی نام او راسلیمان و سلیم هم نوشته‏اند. روز عاشورا که اذن میدان گرفت،اینگونه رجز می‏خواند:

البحر من طعنی و ضربی یصطلی و الجو من سهمی و نبلی یمتلی اذا حسامی فی یمینی ینجلی ینشق قلب الحاسد المبجل 

دریا از ضربت نیزه و شمشیرم می‏جوشد و آسمان از تیرم پر می‏شود،آنگاه که تیغ درکفم آشکار شود،قلب حسود متکبر را می‏شکافد.وی دلاورانه جنگید و بر زمین افتاد.

امام به بالین او آمد و گریست و چهره بر چهره‏اش نهاد.اسلم،چشم گشود و حسین‏«ع‏»رابر بالین خود دید،تبسمی کرد و جان داد.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱٠ - حمیدرضا