عشق من و تو

 

بوی سيب

در چاووش خوانیهای زائران کربلا می‏گفتند:«ز تربت‏شهدا بوی سیب می‏آید».نیزمعروف است کسانی که صبح زود به زیارت کربلا بروند،بوی سیب بهشتی استشمام‏می‏کنند.این سخن ریشه حدیثی دارد.در بحار الانوار چنین آمده است:

روزی امام حسن و امام حسین‏«ع‏»به حضور پیامبر رسیدند،در حالی که جبرئیل هم‏نزد رسول خدا بود.این دو عزیز،جبرئیل را به‏«دحیه کلبی‏»  تشبیه کرده و دور اومی‏چرخیدند. جبرئیل هم چیزی در دست داشت و اشاره می‏کرد.دیدند که در دست‏جبرئیل یک سیب،یک گلابی و یک انار است.آنها را به‏«حسنین‏»داد.آن دو خوشحال‏شدند و با شتاب نزد پیامبر دویدند.پیامبر آنها را گرفت و بویید و فرمود:ببرید نزد پدر ومادرتان.آن دو نیز چنان کردند. میوه‏ها را نخوردند تا آنکه پیامبر«ص‏»هم نزد آنان رفت وهمگی از آنها خوردند،ولی هر چه می‏خوردند،میوه‏ها باز باقی بود.تا آنکه پیامبر از دنیارفت.امام حسین‏«ع‏»نقل می‏کند که در ایام حیات مادرمان فاطمه‏«ع‏»تغییری در میوه‏هاپیش نیامد،تا آنکه فاطمه از دنیا رفت،انار ناپدید شد و سیب و گلابی مانده بود.با شهادت‏علی‏«ع‏»گلابی هم ناپدید شد و سیب به همان حالت باقی ماند.امام حسن‏«ع‏»مسموم وشهید شد و سیب همچنان باقی بود تا روزی که(در کربلا)آب را به روی ما بستند.من‏هر گاه تشنه می‏شدم آن را می‏بوییدم،سوز عطش من تسکین می‏یافت.چون تشنگی‏ام‏شدت یافت،بر آن دندان زدم و دیگر یقین به مرگ پیدا کرده بودم.

امام سجاد«ع‏»می‏فرماید:این سخن را پدرم یک ساعت قبل از شهادتش فرمود.چون‏شهید شد، بوی سیب در قتلگاه به مشام می‏رسید.دنبال آن گشتیم و اثری از سیب نبود،ولی بوی آن پس از حسین‏«ع‏»باقی بود.قبر حسین را زیارت کردم و دیدم بوی آن سیب‏از قبر او به مشام می‏رسد.پس هر یک از شیعیان ما که زیارت می‏کنند،اگر بخواهند آن رابشنوند،هنگام سحر در پی زیارت بروند،که اگر مخلص باشند،بوی آن سیب را استشمام‏می‏کنند.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/٩ - حمیدرضا