عشق من و تو

 

اوصاف سید الشهدا«ع‏»

در اوصاف،القاب و عناوینی که نسبت به حسین بن علی‏«ع‏»به کار رفته،بخصوص‏آنچه در زیارتنامه‏های آن حضرت دیده می‏شود،یک جهان مطلب است.همه،نشان‏دهنده مقام والا و جایگاه رفیع او نزد خدا و رسول و ائمه است.برخی از این اوصاف،که‏از یک نگاه اجمالی و گذرا به زیارتنامه‏های‏«مفاتیح الجنان‏»بر می‏آید،چنین است:

امام،شهید،رشید،مظلوم،مقتول،مخذول،مهتضم،مجاهد،عابد،ذائد،قتیل العبرات،اسیر الکربات،صریع العبرة الساکبة،قتیل الکفره،طریح الفجره،قتیل الله،ثار الله،حجة الله،باب الله، خالصة الله،ولی الله،صفی الله،حبیب الله،سفیر الله،امین الله،عبد الله،وتر الله،الدلیل علی الله، الداعی الی الله،عیبة علم الله،موضع سر الله،نور،ثائر،طیب،صدیق،طهر،طاهر،مطهر،عمود دین،دلیل عالم،شریک قرآن،وصی مبلغ،سبط منتجب،سفینه نجات،خامس اصحاب کساء، سبط الرسول،سید شباب اهل الجنة،قتیل الظماء،غریب الغرباء،باب المقام،باب حکمة رب العالمین،شاهد،وارث،وتر الموتور،خازن الکتاب المسطور،وارث التوراة و الانجیل و الزبور، سید الشهدا،و...بسیاری از القاب و اوصاف دیگر.  در سخنرانیهای آن حضرت نیز نمونه‏هایی وجود دارد که اوصاف و ویژگیهای خود رابر می‏شمارد،از جمله خطبه‏ای که روز عاشورا خطاب به کوفیان ایراد کرد و خصوصیات‏خود را بیان کرد،که در بخشی از آن است:«اما بعد، فانسبونی فانظروا من انا؟ثم ارجعواالی انفسکم و عاتبوها،فانظروا هل یحل لکم قتلی و انتهاک حرمتی؟الست ابن بنت نبیکم وابن وصیه و ابن عمه...» 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/٩ - حمیدرضا