عشق من و تو

 

وداع در عاشورا

سید الشهدا روز عاشورا چندین بار وداع کرد.وداع اول،آنگاه بود که به خیمه‏ها آمد واز خواهرش زینب،پیراهنی کهنه طلبید تا از زیر لباس بپوشد و در این وداع بود که‏علی اصغر را به آغوش گرفت تا با او نیز وداع کند،تیری گلوی او را از هم درید.وداع دیگربا فرزندش امام سجاد«ع‏»بود که درون خیمه انجام گرفت.وداعی هم با دخترش سکینه‏داشت که بسی جانسوز بود و این در همان وداع آخر بود که حضرت با زخمهایی که ازآنها خون می‏آمد برای خداحافظی به میان اهل بیت آمد و با جمله‏«استعدوا للبلاء و اعلمواان الله تعالی حامیکم و حافظکم...»آنان را به صبر دعوت کرد  و چون خواست برای‏کارزار نهایی به میدان رود،همه را اینگونه خطاب کرد:«یا سکینة یا فاطمة یا زینب و یاام کلثوم!علیکن منی السلام...» و این نشان دیدار آخر بود.اهل بیت چون یقین کردند که‏دیگر او را نخواهند دید،بشدت گریستند.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/٩ - حمیدرضا