عشق من و تو

 

گريستن از خشيت خدا،

روايت شده که امام حسين (ع) فرمود: گريستن از خشيت خدا، رهايي از آتش دوزخ است و فرمود: گريه ديده ها و خشيت دلها، رحمتي از خداست.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/٧ - حمیدرضا