عشق من و تو

 

تعداد دعوت کنندگان امام حسين (ع) به کوفه

نامه‏هایی که از کوفه به امام حسین‏«ع‏»در مکه رسید و او را دعوت به آمدن کرده‏بودند 12000 نامه بود(طبق نقل شیخ مفید).

بیعت کنندگان با مسلم بن عقیل در کوفه 18000 نفر،یا 25000 نفر و یا 40000 نفرگفته شده است.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/٥ - حمیدرضا