عشق من و تو

 

تحريف ها در روضه خوانی ...

در روضه‏هایی که خوانده می‏شد و تعزیه‏هایی که برپا می‏گشت و شعرها و نوحه‏هایی‏که سروده و اجرا می‏شد،از زینب و امام سجاد و مسلم بن عقیل و سکینه و...چهره‏هایی‏ارائه گشت که با روح بلند و عزتمند و بزرگوار آن خاندان شرف و کرامت،ناسازگار بود.

حتی خصومت دیرین امویان با اساس دین و وحی و نبوت،به دشمنی شخصی‏حسین‏«ع‏»و یزید تبدیل شد.رسالت‏یاری رساندن به جبهه گسترده حسینی در طول‏تاریخ،تنها به سطح گریستن بر تشنگی و مظلومیت آل عبا پایین آمد و بیش از روضه‏فکر امام حسین‏«ع‏»،روضه جسم پاره پاره او و بیش از پیام خونین سید الشهدا،حلقوم‏بریده ابا عبد الله مطرح شد.حتی مبارزه دشمنان با اصل اقامه عزا برای سالار شهیدان(که‏بی‏ثمر بود)تبدیل شد به آزادی مراسم و ترویج‏شعائر،ولی همراه با مسخ حقیقت عاشوراو فلسفه قیام کربلا،که اینگونه برنامه‏ها،هیچ تعارضی با سلطه ستم و فسق نداشته باشد واین بزرگترین تحریف محتوایی عاشورا بود.در حالی که در تاریخ شیعه،قیام توابین،پس‏از گریه بر مزار شهدای کربلا و یاد مظلومیت امام حسین‏«ع‏»شکل گرفت و شیعیان درسرزمین کربلا و با الهام از عاشورا،به رهبری سلیمان بن صرد،قیامی را شکل وسازماندهی دادند.و عاشورا،تکلیف‏آور برای هر مسلمان بود،نه آنکه امام،یک وظیفه‏خاص و دستور خصوصی داشته باشد.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/٥ - حمیدرضا